Romuald Twardowski

Książki i prace teoretyczne  na temat Romualda Twardowskiego lub jego muzyki

Książki

1. Romuald Twardowski – Było, nie minęło (wspomnienia kompozytora)
Wydawnictwo Pani Twardowska, Warszawa 2000

2. Kompozytor w zwierciadle krytyki – (zbiór recenzji, wywiadów, wypowiedzi, listów), opracowała Alicja Twardowska,  Wydawnictwo Pani Twardowska, Warszawa, 2009

3. Wilno, moje miasto – (wywiad – rzeka przeprowadzony z kompozytorem przez Alicję Twardowską na temat 27 lat  życia  R. Twardowskiego  w tym  niegdyś polskim mieście)
Wydawnictwo Pani Twardowska, Warszawa 2016

 

Prace magisterskie

1. Halina Kusznir – Strukturalizm kwartowo-kwintowo-trytonowy w muzyce Romualda Twardowskiego w latach 1960-1970
Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna we Wrocławiu, 1977

2. Aldona Pellowska – Opery Romualda Twardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem wystawionych w Łodzi
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, 1978

3. Magdalena Cynk – Archaizacja w wybranych utworach Romualda Twardowskiego
Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Bydgoszczy, 1992

4. Karolina Czura – Muzyka Kościoła rzymsko-katolickiego i prawosławnego w utworach chóralnych Romualda Twardowskiego na podstawie  wybranych kompozycji.
Akademia Muzyczna w  Krakowie, 2015

5. Elżbieta Sandel –  „Fantazja hiszpańska”  jako jeden z wybitniejszych utworów Romualda Twardowskigo Uiwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2017

 

Prace doktorskie

1. Dorota Całek – Różnorodność inspiracji literackich, form wokalnych oraz problemów wykonawczych w utworach Romualda Twardowskiego, na głos sopranowy na podstawie wybranych przykładów  (7 pieśni ludowych, Kołysanka warmińska, Erotyki, Wokaliza, Patrz morze, aria Marii Stuart z dramatu muzycznego Maria Stuart, Ave Maria, Regina caeli, Kołysanka, Smok)
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi , 2010

2. Sławek A. Wróblewski -  Koncerty instrumentalne Romualda Twardowskiego
Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, 2010

 

Prace habilitacyjne

1. Andrzej Gębski – Zagadnienia wykonawcze w utworach na skrzypce i fortepian Romualda Twardowskiego
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, 2006