Romuald Twardowski

Muzyka chóralna na chór żeński lub chłopięcy / Female or boy`s choir

 

1. Dwie pieśni ludowe  / Two folk songs -  na chór męski do tekstu ludowego.
Części:  I. Na Brzuśniku, II Pasem konie, 1957.
Total time – 3` 30``
Edition –Towarzystwo Śpiewacze  “Lira’ 2011.


2. Ptak /  Bird – z cyklu Pieśni  o wiośnie  - na chór męski, słowa Julian  Tuwim, 1959.
Total time -1`30``
Edition – PZCHiO 1960.


3. Baj – na chór męski, słowa:  Kazimiera  Iłłakowiczówna, 1960.
(utwór wycofany przez kompozytora).


4. Nim przyjdzie wiosna /  Before the spring comes – na chór męski, słowa Jarosław Iwaszkiewicz, 1972.
Total time -2`30``,
Edition – PZCHiO,  Związek Śląskich Kół Śpiewaczych,  Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011,
Recording – Chór Męski Towarzystwa Śpiewaczego „Lira”, dyr. Jan Wiącek, Towarzystwo śpiewacze „Lira”, CD, Warszawa 2001.
 

5. Dwie pieśni żartobliwe  / Two funny songs -  na chór męski; części: 1. Kukułka, 2. Była babuleńka, słowa  ludowe z Wielkopolski, 1972.
Total time – 4`
Edition  -  PWM 1974 (Miniatury chóralne), PZCHiO 1972, Towarzystwo Śpiewacze  Lira, 2011 (na chór męski);


6. Pieśń Rycerzy Bolesławowych o morzu /  Knightsong about  the sea – na chór męski, słowa Gallus Anonymus, 1975.
Total time -2` 30``,
Edition -  PZCHiO,  Ferrimontana – Frankfurt nad Menem 2002,  Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011.


7. Dymią kominy / Smoking chimneys –  na chór męski, słowa Stanisław Ryszard Dobrowolski, 1978
Total time – 2`30``,
Edition  - PZCHiO   (Pieśni na chór a cappella) 1979.


8. Warszawski wiatr / Warsaw Wind -  na chór męski,  słowa Konatanty Ildefons Gałczyński, 1979.
Total time -  3`,
Edition -  PZCHiO (Pieśni o Warszawie) 1980.


9. Wspomnienie / Memory  – na chór męski  - słowa Wacław Mrozowski, 1979.
Total time – 3`,
Edition  - PZCHiO 1980, Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011.


10. Son senza pan – na chór męski, słowa ludowe – włoskie, 1982.
Total time – 1` 10``
Recording - Towarzystwo Śpiewacze  Lira 2011 (na chór męski).


11. Waldszene  / The forest scenes  – burleska na zespół głosów męskich, tekst sylabiczny, 1980,
Total time – 4`
Recording – arch. Polski Chór Kameralny „Schola Cantom Gedanensis”, dyr. Jan Łukaszewski, PR.
Partytura Wydawnictwo Pani Twardowska


12. Cztery pieśni włoskie  / Four italien songs – na chór męski, słowa ludowe -  język włoski, 1982.
Total time – 9`,
Edition – Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011.
 

13. Tęsknota  / A longing  -  na chór męski, słowa: Kazimiera Iłłakowiczówna, 1986.
Total time – 3`
Edition -  Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011,
Recording - Towarzystwo Śpiewacze „Lira”, dyr. Jan Wiącek, Towarzystwo Śpiewacze „Lira”, CD 2007.


14. Alleluja – na chór męski, tekst liturgiczny- wersja łacińska i prawosławna, 1990.
Total time – 4` 30``
Recording – Kijowska Kapela  im. Rewuckiego, dyr. Jurij Kuracz, XXXI MFMC, Białystok 2012.
Edition – Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011.


15. Chwalitie Imia Gospodnie – na chór męski , tekst cerkiewny, 1990.
Total time - 5`,
Edition – Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011;
Recording – Chór Męski  “Lira”, dyr. Jan Wiącek, XXV MFMC,  Białystok 2006;
Towarzystwo Śpiewacze “Lira”: Utwory wybrane, 2007.
 

16. O gloriosa Virginum – na chór męski, tekst łaciński liturgiczny, 1994.
Total time – 3`,
Edition  -  Ferrimontana 1998, Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011.
Recording - Towarzystwo Śpiewacze „Lira”, dyr. Jan Wiącek CD 2001.


17. Cisza  morska / Calm sea -   na chór męski , słowa: Adam Mickiewicz, 1995.
Total time – 3`
Edition   -PZCHiO 1996, Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011,
Recording - Towarzystwo Śpiewacze „Lira”, dyr. Jan Wiącek CD 20017.


18. Sie nynie – na chór męski, prawosławny tekst cerkiewny, 1999.
Total time – 3`
Edition – Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011,
Recording - Towarzystwo Śpiewacze „Lira”, dyr. Jan Wiącek Cd 2001.
 

19. Bóg się dziś rodzi – na chór męski, słowa Jan Węcowski, 2000.
Total time – 1` 30``,
Edition - Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011,
Recording - Towarzystwo Śpiewacze “Lira”: Utwory wybrane, 2007.


20. Żłóbek – na chór męski, do słów Bronisławy Ostrowskiej, 2000/2005.
Total time – 1` 15``,
Edition - Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011,
Recording - Towarzystwo Śpiewacze “Lira”: Utwory wybrane, 2007.


21. Obudź się, pasterzu -  na chór męski, do słów Anny Bernat, 2002/2005.
Total time – 2` 05``,
Edition -Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011,
Recording - Towarzystwo Śpiewacze “Lira”: Utwory wybrane, 2007.


22. Ave Maris Stella – na chór męski, tekst liturgiczny – łaciński, 2002.
Total time – 7`,
Edition  - Ferrimontana 2002.


23. Ave Maris Stella – na chór męski, tekst łaciński, 2002/2010.
Total time – 4` 10``
Edition -  Towarzystwo Śpiewacze “Lira”: Utwory wybrane 2011.
 

24. Płacze Jezus mały – na chór męski, słowa – Anonim, 2005.
Total time – 2` 21``,
Edition - Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011
Recording -  Chór „Pochodnia”, dyr. Jakub Judziński, „Kolędy i Pastorałki”, Częstochowa 2006; Towarzystwo Śpiewacze “Lira 2007.


25. Kolęda góralska – na chór męski, słowa- Anonim, 2005.
Total time – 3` 19``,
Edition - Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011
Recording - Towarzystwo Śpiewacze “Lira”: Utwory wybrane, 2007; Chór „Pochodnia”, dyr. Jakub Judziński, „Kolędy i Pastorałki”, Częstochowa 2006.


26. Wschodzi gwiazdka – na chór męski, słowa- Anonim, 2005.
Total time – 2`,
Edition - Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011.
 

27. Alleluja, chwalmy Pana – na chór męski, słowa – Anonim, 2005.
Total time -1` 23``,
Edition - Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011.
Recording - Chór „Pochodnia”, dyr. Jakub Judziński, „Kolędy i Pastorałki”, Częstochowa 2006.  
 

28. Otcze nasz – na chór męski, tekst cerkiewny, 2005/2007
Total time – 2` 05``,
Edition - Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011.
Recording -  Chór  „Gawriil Musicescu”, dyr. Emilia Moraru, XXV MFMC, Białystok 2006; Kijowska  Kapela Chóralna im. Rewuckiego, dyr. Jurij Kuracz, XXXI MFMC, Białystok, 2012.


29. Ave Maria – na chór męski, tekst łaciński, 2008/2010.
Total time – 3` 20``
Eition - Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011.


30. Dwie pieśni do słów Jana Kochanowskiego na chór męski: 1. Czego chcesz od nas, Panie, 2. Serce roście.
Total time – 4` 30``
Edition - Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011.
 

31. Sarmackich miast królowa na chór męski, słowa: Józef Dulski (XVI w.)
Total time – 2`
Edition - Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011.
 

31. O, mój rozmarynie. Wiązanka pieśni legionowych na chór męski, słowa: Anonim,
Total time – 8` 30``
Edition - Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011.
 

32. What is this Life na chór męski, słowa ludowe, 2009
Total time – 2` 40``
Partytura:  Wydawnictwo Pani Twardowska