Romuald Twardowski

Muzyka na chór mieszany

1. Dwie ballady – na chór mieszany, słowa ludowe, części: 1. Przede wroty, 2. Pani  pana zabiła, 1957.
Total  time – 5`;
Edition  - PZCHiO, PWM  (Pieśni  różne na chór mieszany) 1981.
 

2. Suita warmińska   - na chór mieszany, tekst ludowy, części: 1. A w niedzielę raniusieńko, 2. Zachodźże słoneczko, 3. Z tamtej strony jeziora, 4. Wysoko, daleko, 5. Siadaj, siadaj, ślicne kosianie, 1960.
Total time – 12`;
Edition -  Wydział Kultury Prezydium Rady Narodowej w Olsztynie, Olsztyn  (Siadaj kosianie) 1962 ; PZCHiO  („Zycie Muzyczne” nr 3,5,8) 1974;
Recording – Zespół wokalny „Bel  Canto”, dyr. Kazimierz Dębski; PN Muza SX 1807, 1985.  
Chór PR we Wrocławiu, dyr. Stanisław Krukowski, PR;
Chór PR w Krakowie, dyr. Tadeusz Dobrzański, PR.


3. Jaworowe pieśni – na chór mieszany, tekst ludowy, części: 1. Z tej ta strony jeziora, 2. Ażeby ja miała, 3. Leć głosie po rosie, 1960.
Total time – 5`;
Edition – PZCHiO  (’Życie Śpiewacze” nr 6-8); PWM 1965 (Cztery cykle na chór mieszany)
Recording – Chór PR we Wrocławiu, dyr. Stanisław  Krukowski.


4. Nokturny – na chór mieszany, słowa Zofia Sosnowska –Grądmanowa, Irena Newert, części: 1. W jasnym świetle latarni, 2. Noc, 1960.
Total time -  5`;
Edition – PZCHiO 1961 („Życie Śpiewacze”, wrzesień); PWM 1965 (Cztery cykle na chór mieszany),
Recording - Chór PR we Wrocławiu, dyr. Stanisław  Krukowski.


5. Kołysanki – na chór mieszany, słowa:  Kazimiera Iłłakowiczówna, części: 1. Kołysanka Krzysi, 2. Niańka  króla Heroda, 1960.
Total time – 5`;
Edition -  PWM 1965 (Cztery cykle na chór mieszany); Sowietskij  Kompozytor, Moskwa 1987 (Chory sowriemiennych  polskich  kompozitorow);
Recording - Chór PR we Wrocławiu, dyr. Stanisław  Krukowski.


6. Humoreska -  na chór mieszany, słowa: Michał Lengowski, 1960.
Total time – 2`;
Edition – Wydział   Kultury Prezydium RN w Olsztynie.


7. Carmina de mortuis – na chór mieszany, słowa Julian Tuwim, wersja włoska, tłum. Michele Colucci, 1961.
Total time – 12`;
Edition -  PWM 1966; PWM 1979;
Recording -  Kühn`s Mixed Choir, dyr. Pavel  Kühn, Supraphon 1982; Zespół Wokalny „Bel Canto”, dyr. Kazimierz Dębski, PN Muza 1985; Chór PR we Wrocławiu, dyr. Stanisław  Krukowski.


8. Psalm 149 – na chór mieszany, tekst liturgiczny łaciński, 1962.
Total time – 5`,
Edition  -  PWM 1977 ( Preludio e toccata, Psalm 149); Ferrimontana;
Recording - Chór PR we Wrocławiu, dyr. Stanisław  Krukowski, PR.
 

9. Madrygał – na chór mieszany, słowa Adam Lewandowicz Strzeżowczyk, 1962.
Total time – 3`;
Edition – PZCHiO 1963;
Recording - Zespół Wokalny „Bel Canto”, dyr. Kazimierz Dębski, PN Muza 1985; Chór PR w Krakowie, dyr. Tadeusz Dobrzański.


10. Bukoliki – na chór mieszany, słowa Julian Tuwim, Kazimiera Iłłakowiczówna, 1962.
Total time -3`;
Edition – PWM 1967, PWM 1981 (Trzy cykle na chór mieszany);
Recording - Chór PR we Wrocławiu, dyr. Stanisław  Krukowski.
 

11. Kwietniowe pieśni – na chór mieszany, słowa Julian Tuwim, Maria Pawlikowska- Jasorzewska, części: 1. To było tak, 2. Na ciepłej, niebieskiej łące,1963.
Total time -  3` 20``;
Edition – PWM 1967, PWM 1981 (Trzy cykle na chór mieszany); Sowietskij  Kompozytor, Moskwa 1987 (Chory sowriemiennych  polskich  kompozitorow, cz. I);
Recording - Zespół Wokalny „Bel Canto”, dyr. Kazimierz Dębski, PN Muza 1985;  Chór PR we Wrocławiu, dyr. Stanisław  Krukowski.


12. Miniatury – na chór mieszany, do słów Teresy Tykocińskiej; części:   1. Wiosna, 2. Chwila, 3. Wspomnienie, 4 Smutek, 5. Droga, 1964.
Total time – 4`;
Edition -  PWM 1965 (Cztery cykle na chór mieszany); Sowietskij  Kompozytor, Moskwa 1987 (Chory sowriemiennych  polskich  kompozitorow);
Recording - Zespół Wokalny „Bel Canto”, dyr. Kazimierz Dębski, PN Muza 1985; Chór PR we Wrocławiu, dyr. Edmund Kajdasz.
 

13. Dwie pieśni murzyńskie – na chór mieszany, sowa Emil Zegadłowicz, części: 1. Strach, 2. Niam, 1965.
Total time – 3` 10``;
Edition – PWM 1967, PWM 1979 ( Trzy cykle na chór mieszany).


14. Sonetti di Petrarca – na chór mieszany, słowa Francesco Petrarca, części: 1. Benedetto, 2. La vita fugge, 1965.
Total time – 10`,
Edition  - PWM 1967;
Recording – Chór PR w Krakowie, dyr. Jerzy Gert, 1967.

 

15. Liryki – na chór mieszany, słowa Halina Poświatowska, części: 1. Bez ciebie, 2. Moim sąsiadem jest anioł, 3. Na drzewo mówię: drzewo, 4. Koniugacja, 5. Ptaku mojego serca, 1969.
Total time -5`;


16. Pejzaże – na chór mieszany, słowa Wł. Broniewski; części: 1. Wiatraki, 2. Hawrań i Murań, 3. Perun, 1971.
Total time – 9`;
Edition – PWM 1978 (Osiem utworów na chór mieszany).


17. Nocą  – na chór mieszany, słowa Wł. Broniewski, 1971.
Total time – 4`;
Edition - PWM 1978 (Osiem utworów na chór mieszany);
Recording -  Zespół Wokalny „Bel Canto”, dyr. Kazimierz Dębski, MUZA SX 1807, 1985.
 

18. Dwie pieśni żartobliwe – na chór mieszany, słowa ludowe z wielkopolski, części: 1. Kukułka, 2. Była babuleńka, 1972.
Total time – 4`;
Edition – PZCHiO  1975, PWM 1974 (Miniatury chóralne), PWM 1978  (Osiem utworów na chór mieszany);
Recording - Zespół Wokalny „Bel Canto”, dyr. Kazimierz Dębski, MUZA SX 1807, 1985;
Chór PR we Wrocławiu, dyr. St. Krukowski, PR.


19. Robotnicy -  na chór mieszany, słowa Wł. Broniewski, 1973.
Total time – 4`;
 Edition -  COMUK, Warszawa, 1989 (Pieśni o Ojczyźnie).


20. Preludio e toccata - na chór mieszany, tekst sylabiczny, 1974.
Total time- 5`;
Edition  - PZCHiO 1975; PWM 1977 (Preludio e toccata, Psalm 149); Ferrimontana2009;
Recording -  Zespół Wokalny „Bel Canto”, dyr. Kazimierz Dębski, MUZA SX 1807, 1985;
Chór PR we Wrocławiu, dyr. St. Krukowski, PR.


21. Impresje morskie - na chór mieszany, słowa Edwin Herbert, Mariusz Zaruski, części:             1. Morze, 2. Kocham cię, morze , 1975.
Total time – 5`;
Edition – PZCHiO; PWM 1978 (Osiem utworów na chór mieszany).


22. Laudate Domium – dialog na 2 chóry mieszane, tekst liturgiczny – łaciński, 1976.
Total time -4` 30``;
Edition – PWM 1978; Ferrimontana 2001;
Recording –  Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej, dyr. Jan Szyrocki-Kronika dźwiękowa WJ 1979, PN Muza SX 1846, 1979;
Zespół Wokalny „Bel Canto”, dyr. Kazimierz Dębski, MUZA SX 1807, 1985.
Jugendkammerchor Ingolstadt, dyr. Felix  Glombitza, Deutsche Harmonia  Mundi D-7800, 1993;
Chór  Akademicki Politechniki Szczecińskiej, dyr. Jan Szyrocki, „Sacra profana”, CHAPS 002, 1999.


23. Ręka i miecz  - na tenor solo i chór mieszany, słowa Fr. Fenikowski, części: 1. Chmury skłębione w chimery i gryfy, 2. Matka bolesna, 3. Już wiele jesieni minęło, 1977.
Total time -8`;
Edition – Wydawnictwo Pomorze, Bydgoszcz 1985.


24. Okrzyk – na chór mieszany, słowa  St. R. Dobrowolski, 1978.
Total time – 3` 30``;
Edition -  COMUK, Warszawa 1989 (Pieśni o Ojczyźnie).


25. Tryptyk mazowiecki – na chór mieszany, słowa G. Timofiejew, K.K. Baczyński, Wł. Broniewski ,części: 1. Cichymi słowami pozdrowię Ojczyznę, 2. Mazowsze, 3. Nadzieja 1978.
Total time – 4` 30``;
Edition – PZCHiO 1979; COMUK, Warszawa 1989 (Pieśni o Ojczyźnie).


26. U mojej mateńki – na chór mieszany, słowa ludowe, części: 1. Pieśń sieroca, 2.Kołysanka wiejska, 1978.
Total time – 5`;
Edition – PZCHiO; PWM 1981 (Pieśni różne na chór mieszany);
Recording – Chór Chłopięco – Męski Filharmonii Poznańskiej, dyr. Stefan Stuligrosz, Veriton 1985.


27. Być może – na chór mieszany, słowa St. R. Dobrowolski, 1979.
Total time – 3`;
Edition -  COMUK, Warszawa 1989 (Pieśni o Ojczyźnie).


28. Preludia  bałtyckie – na chór mieszany , słowa Edwin Herbert, części: 1. Morze,                    2. Żeglarz, 1979.
Total time – 5`;
Edition – PWM 1981 (Pieśni różne na chór mieszany).


29. Rynek Staromiejski – na chór mieszany, słowa Artur Oppman, 1979.
Total time – 4`
Edition – PZCHiO 1980 (Pieśni o Warszawie).


30. Śpiewy  starowarszawskie -  na chór mieszany, słowa Jan Kochanowski, Józef Dulski, części: 1. Na most warszawski, 2. Sarmackich miast królowa, 1979.
Total time – 6`;
Edition – PZCHiO 1980 (Pieśni o Warszawie), PWM 1981 (Pieśni różne na chór mieszany).
 

31. Lamentationes - na chór mieszany, słowa:  j.łaciński, 1979.
Total time – 8`;
Edition  - PWM 1982; Ferrimontana;
Recording - Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej, dyr. Jan Szyrocki, Kronika dźwiękowa WJ 1985, PN Muza SX 2428, 1985;
Chór PR w Krakowie, dyr. Włodzimierz Siedlik,PR.


32. Dal – na chór mieszany, słowa Bronisław Miazgowski, 1979.
Total time- 3`;
Edition – PWM 1981 (Pieśni różne na chór mieszany).


33. Koncert wiejski / Concerto rustico – na chór mieszany, słowa sylabiczne, 1980.
Total time – 51;
Edition – PWM 1984; Ferrimontana 1997;
Recording – Polski Chór Kameralny “Schola Cantorum Gedanensis”, dyr. Jan Łukaszewski, PR.
 

34. Trzy pieśni kurpiowskie – na chór mieszany , słowa ludowe, części: 1. Ciemna nocka,  2. A kiedy jo jechał,  3. Jedźmy Jasiulu, 1980.
Total time – 6`;
Edition  -  PZCHiO 1980, Wydawnictwo Pomorze 1986;
Recording – Warszawski Chór Kameralny, dyr. Ryszard Zimak,DUX 0116, 1998.


35. Dwie canzony – na chór mieszany, słowa Adam Lewandowic  Strzeżowczyk, części:     1.   Pieszczone dziewczę, 2. Nie będę chciała,  1984.
Total time – 4`;
Edition – WSiP 1986 (Pieśni dla chórów szkolnych).
 

36. Tryptyk polski – na chór mieszany, słowa: Cecylia Zielińska, Zbigniew Jerzyna, Jan Pocek, części: 1. Tu jest mój dom, 2. To jest Polska, 3. Nie żałuj, 1987.
Total time -5` 30``;
Edition   - PZCHiO 1987.


37. Namawiała Kasia – na chór mieszany, słowa ludowe, 1988.
Total time – 3`;
Edition  - PZCHiO 1989.


38. O radości – na chór mieszany, słowa Władysław Broniewski, 1988.
Total time – 3`;
Edition  - PZCHiO 1989 (Tu jest mój dom).


39. Polska  - na chór mieszany, słowa Walenty Jarecki, 1988.
Total time – 3`;
Edition - PZCHiO  1989(Tu jest mój dom).


40. Tu jest mój dom – na chór mieszany, słowa Cecylia Zielińska, 1988.
Total time  - 3`;
Edition - PZCHiO  1989(Tu jest mój dom);
Recording – Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik” z Trzcinca (Czechy), dyr. Cezary Drzewiecki, Wspólnota Polska/ DUX, 1993.


41. W mojej Ojczyźnie – na chór mieszany, słowa Czesław Miłosz, 1988.
Total time – 3` 30``;
Edition – PCHiO.


42. Mały koncert – na orkiestrę wokalną, tekst sylabiczny, 1988.
Total time – 5`;
Edition -  Triangiel 1993; Ferrimontana 1997;
Recording -  Chór Akademicki Politechniki Częstochowskiej, dyr. Janusz Siadlak , CD Collegium Cantorum 1996;
Polski Chór Kameralny “Schola Cantorum Gedanensis”, dyr. Jan Łukaszewski, PR.


43. Alleluja / Alliłuja – na chór mieszany, słowa liturgiczne – wersja łacińska i prawosławna, 1990.
Total time – 4` 30``;
Edition – PZCHiO 1990; Editio Coeur Joie, Lyon 1992;  Fundacja  „Muzyka Cerkiewna” , Hajnówka 2001 (W królestwie Twoim); Edition Guangzhou, Chiny 2002;  Ferrimontana (wersja na chór żeński) 1997;
Recording -   Komorni Zbor  AVE, dyr. Andraž Hauptman, CD Mohorjeva Družba, Celje Lublana 1994;
Chłopięco –Męski chór Katedralny “Pueri Cantores Tarnovienses”, dyr. Andrzej Zając, PCT-002, 1997;
Bielski Chór Kameralny, dyr. Beata Borowska, BCK CD -  002,1997;
Russischer  Kirchenchor (Pskow), dyr. Tatiana Łaptiewa, Ev.Kgm AC – Eilendorf 1998;
Chór Akademii Medycznej w Gdańsku, dyr. Jerzy Szarafiński, MTS  CD- 003, Gdańsk 2000;
Zespół Muzyki Cerkiewnej, dyr. Jerzy Szubak, Acte Préalable, AP 0058, 2000;
Chór Akademicki Politechniki Śląskiej, dyr. Czesław  Freund,  Acte Préalable AP – 0090, 2003;
The Sacred Voice; The Scred voice CD  “2003 Benefit Concerts” USA, 2003;
Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyr. Grzegorz Pecka, „Swietie Tichij”, Fundacja „Muzyka Cerkiewna” CD – H009, 3003.
Państwowy Chór Vilnius, dyr. Povilas Gylys, CD 2011;
Chór „Psalmodia”, Kraków, dyr. Włodzimierz Siedlik, CD 2014.


44. Chwalcie Imię Pańskie / Chwalitie Imia Gospodnie  - na chór mieszany, tekst prawosławny, 1990.
Total time – 5`
Edition – Sveriges  Körfförbunds Förlag, Sztokholm 1997 (Cantemus);   Fundacja “Muzyka Cerkiewna”, Hajnówka 1999 (Chwalcie Imię Pańskie) , Hejnał, Płock 2001, Towarzystwo Śpiewacze “Lira” 2011;
Recording -   Namur Chamber Choir, dyr. Denis Menier,Sveriges Körförbunds SK 860 (Cantemus 3) 1997;
Chór Kameralny z Nowopołocka (Białoruś), dyr. Ludmiła Żukowa, „Gospodi pomiłuj”, Digiton  DIG 195, 1995;
Chór Kameralny z Nowopołocka (Białoruś), dyr. Ludmiła Żukowa, CD Białoruś;
Cappella Musicae Antiquae Europae  Orientalis, dyr. Leon Zaborowski, Acte Préalable,    AP 0058, 2000.
 

45. Hosanna I / Osanna -  na chór mieszany, wersja  łacińska i prawosławna, 1992.
Total time – 6` 30``;
Edition – Hejnał, Płocka 1994; Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, Hajnówka 1999 (Chwalcie Imię Pańskie);
Recording – Chór Akademii Teologii Katolickiej, dyr. K.Szymonik, PN Edition  ECD 036, 1993;
Chór Akademicki Politechniki Śląskiej, dyr. Czesław  Freund; Acte Préalable AP0090, 2003.


46.Trzy eseje – na chór mieszany, tekst sylabiczny, 1992.
Total time – 7`;
Edition – Ferrimontana 2009.


47. Woskresienije Christowo / Zmartwychwstanie Pańskie – na chór mieszany, prawosławny tekst liturgiczny, 1995.
Total time – 4` 21``;
Edition - Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, Hajnówka 1999 (Chwalcie Imię Pańskie);
Recording – Chór Państwowego Konserwatorium w Mińsku (Białoruś), dyr. Wiktor  Rondo, „S nami Boh”, Fundacja „Muzyka Cerkiewna” CD-H 001, 1998;
Chór Państwowego Konserwatorium w Mińsku (Białoruś), dyr. Wiktor  Rondo, Acte Préalable, AP 0058, 2000.


48. Dwa utwory  – na chór mieszany, słowa Jan Kochanowski,części: 1. Czego chcesz od nas Panie, 2. Serce roście, 1995-1996.
Total time – 5`;
Edition – Triangiel, Warszawa 1997; (Śpiewnik  Jubileuszowy Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” ) 2011.


49. Wsiakoje dychanije  - na chór mieszany,  tekst  prawosławny, 1996.
Total time – 4` 30``;
Edition - Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, Hajnówka 1999 (Chwalcie Imię Pańskie);
Recording – Chór Akademii Medycznej w Białymstoku, dyr. Bożenna Sawicka, Acte Prealable AP0058, 2000;
Chór Akademicki Politechniki  Częstochowskiej, dyr. Janusz Siadlak, CD Collegium Cantorum, 2000;
Chór Akademicki Politechniki  Częstochowskiej, dyr. Janusz Siadlak, Fundacja „Muzyka Cerkiewna” CD-H 004, 2000;
Chór Akademicki Politechniki  Częstochowskiej, dyr. Janusz Siadlak, „Panorama Muzyki Cerkiewnej,, Hajnówka 1991-2001”, Fundacja „Muzyka Cerkiewna” CD-H 006-007, 2002.


50. Regina coeli – na chór mieszany, tekst łaciński, 1996.
Total time – 3`;
Edition – Ferrimontana, 1998; PWM 2001 (Regina coeli,  O gloriosa Domina);
Recording – Chór Niemiecko –Polskiej Akademii Chóralnej “In terra pax”, dyr. Jan Szyrocki, D -05231/38695, 1997 (kaseta);
Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis”, dyr. Jan Łukaszewski, Acte Prealable, AP0100, 2001;
Chór Akademicki Politechniki Śląskiej, dyr. Czesław  Freund; Acte Préalable AP0090, 2003.;
Chór „Psalmodia”, Kraków, dyr. Włodzimierz Siedlik, CD 2014.


51. ABRA – KADABRA – na chór mieszany, słowa Stanisław Karaszewski, 1997.
Total time – 3`.
Partytura : Wydawnictwo Pani Twardowska
 

52. Błażen muż – na chór mieszany, tekst prawosławny, 1997.
Total time – 4`;
Edition - Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, Hajnówka 1999 (Chwalcie Imię Pańskie);
Recording - Chór Państwowego Konserwatorium w Mińsku (Białoruś), dyr. Wiktor  Rondo, Acte Préalable, AP 0058, 2000;
Chór Akademii Medycznej w Gdańsku, dyr. Jerzy Szarafiński,MTS-CD 003, 2000.


53. Hosanna II / Osanna II – na chór mieszany, wersja prawosławna i łacińska, 1997.
Totoal time- 4`;
Edition - Ferrimontana, Frankfurt Am Main 1997;  Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, Hajnówka 1999 (Chwalcie Imię Pańskie); Kompozitor (Petersburg) Chorowaja  Łaboratorija, t. II,2011;
Recording -  Chór Państwowego Konserwatorium w Mińsku (Białoruś), dyr. Wiktor  Rondo, Acte Préalable, AP 0058, 2000;
Państwowy Chór R i TV  Białorusi, dyr. Wiktor Rowdo, Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, CD- H005, 2001;
Chór Państwowego Konserwatorium w Mińsku (Białoruś), dyr. Wiktor  Rondo, „Panorama Muzyki  Cerkiewnej,Hajnówka 1991- 2001”, Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, H 006-007, 2002;
Chór Akademicki Politechniki Śląskiej, dyr. Czesław  Freund,  Acte Préalable AP – 0090, 2003;
Chór Akademicki Politechniki Śląskiej, dyr. Czesław  Freund,  Archiwalne  nagrania  koncertowe 1996-2000, tom I, Gliwice, 2000.
Państwowy Chór Vilnius, dyr. Povilas Gylys 2011
Chór „Psalmodia”, Kraków, dyr. Włodzimierz Siedlik, CD 2014.


54. K Tiebie Władyko – na chór mieszany, tekst prawosławny,1998.
Total time – 4`;
Edition -  Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, Hajnówka 1999 (Chwalcie Imię Pańskie).
Recording – „Oranta” (Łuck), Instytut Muzyczny im. Gnesinych (Moskwa), CD Kronika XXVI MFMC 2006.
 

55. Benedictus – na chór mieszany, łaciński tekst liturgiczny, 1999.
Total time – 4`;
Edition - Ferrimontana, Frankfurt Am Main 2001.


56. O gloriosa Domina – na chór mieszany, tekst łaciński, 1999.
Total time – 5`;
Edition – PWM 2001 (Regina coeli, O gloriosa Domina);
Recording – Chłopięco –Męski  Chór Katedralny “Pueri Cantores Tarnovienses, dyr. Andrzej Zając,PCT 004, 2001.


57. Lauda Sion – na chór mieszany, tekst łaciński, 1999.
Total time – 5`;
Edition – PWM 2001; Ferrimontana, 2001;
Recording -  Chór Akademicki Politechniki Śląskiej, dyr. Czesław  Freund,  Acte Préalable AP  0090, 2003;
Państwowy Chór Vilnius, dyr. Povilas Gylys 2011.


58. Popule meus - na chór mieszany, tekst łaciński, 2007.
Total time – 5` 30``;
Edition – Euterpe 2007.
 

59. Wo carstwii Twojem  –  na chór mieszany, tekst prawosławny, 2000.
Total time – 5`
Edition - Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, Hajnówka 2001 (W Królestwie Twoim);
Recording -  Chór „Legenda” z Drohobycza (Ukraina), dyr. Igor Cykliński, Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, CD – H010, 2004, Chór „ Psalmodia 9 (Kraków), dyr. Włodzimierz Siedlik, 2014
 

60. Chwali dusze moja Gospoda – na chór mieszany, tekst prawosławny, 2000.
Total time – 4` 30``;
Edition - Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, Hajnówka 2001 (W Królestwie Twoim);
Recording - Chór Akademicki Politechniki Śląskiej, dyr. Czesław  Freund, „Panorama Muzyki  Cerkiewnej, Hajnówka 1991- 2001”, Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, H 006-007, 2002; Chór „ Psalmodia” (Kraków), dyr. Włodzimierz Siedlik, 2014.


61. Carice moja –na chór mieszany, tekst prawosławny, 2000.
Total time – 5`;
Edition - Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, Hajnówka 2001 (W Królestwie Twoim);
Recording - Chór Akademicki Politechniki Śląskiej, dyr. Czesław  Freund, Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, CD H-005, 2001.


62. Missa Regina caeli – na chór mieszany, tekst łaciński, części: 1. Kyrie, 2. Alleluja, 3. Gloria, 4. Credo, 5. Sanctus, 6. Benedictus, 7.O salutaris Hostia, 8. Agnus Dei, 2001.
Total time – 21`;
Edition – Triangiel, Warszawa 2002; Ferrimontana 2004;
Recording - Chór Akademicki Politechniki Śląskiej, dyr. Czesław  Freund,  AP – 0090, 2003.
 

63. Jubilate Deo – na chór  mieszany, tekst łaciński, 2001.
Total time – 3`;
Edition – PWM 2004;
Recording - Chór Akademicki Politechniki Śląskiej, dyr. Czesław  Freund,  Acte Préalable AP – 0090, 2003, Państwowy Chór Vilnius, dyr. Povilas Gylys 2011.


64. Misterium crucis – na chór mieszany, tekst łaciński 2006.
Total time - 3` 45``
Edition – Ferrimontana 2007


65. Pater noster – na chór mieszany, tekst łaciński, 2004.
Total time – 4`;
Edition -  PWM 2006,
Recording - Chór „ Psalmodia” (Kraków), dyr. Włodzimierz Siedlik, 2014; Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Katowicach,CD 2010.


66. Tryptyk morski – na chór mieszany / The sea triptych for mixed choir, słowa Gallus Anonymus, A. Mickiewicz, Z. Herbert.
Części: 1. Pieśń  Rycerzy Bolesławowych o morzu, 2. Cisza morska, 3. Morze, 2013.
Total time -7 ` 30``
Edition – PWM 2014


67. O, mój rozmarynie, wiązanka pieśni legionowych – na chór mieszany, słowa : autor nieznany, 2012.
Total time - 8`30``
Edition – PWM 2014
 

68.Trzy pieśni nabożne – na chór mieszany, słowa: autor nieznany,2008
Total time- 6`
Recording – Szczawnicki Chór Kameralny CD 2009.
 

69. Pieśń o św. Józefie – na chór mieszany, słowa: autor anonimowy, 2000.
Total time – 2` 20``
Edition – Vox Basilicae Calissiensis 2000.
 

70. Hymnus ad sanctum Joseph – na chór mieszany, tekst łaciński / latin text 2000.
Total time – 3`
Edition - Vox Basilicae Calissiensis 2000.


71. Antiphona de s. Joseph – na chór mieszany, tekst łaciński/latin text, 2005.
Total time – 3` 30``
Edition - Vox Basilicae Calissiensis 2005.
 

72. Boży pokarm – na chór mieszany, słowa: Marek Klamczyński 2005.
Total time – 2`
Edition - Vox Basilicae Calissiensis 2005.
 

73. Sześć kolęd prawosławnych – na chór mieszany /6 Orthodox carols, 2000.
Total time – 10`45``
Edition –Fundacja Muzyka Crkiewna (Kolędy prawosławne)
Recording –AP58, 2001.
 

74. Kolędy prawosławne, opr. 28 kolęd prawosławnych - na chór mieszany /Orthodox Church Carols for Mied choir, 1994.
Total time – 51` 43``
Edition –  Wydawnictwo Triangiel, 1996.
 

75. Kolędy – na chór mieszany / Carols for mixed choir, teksty: autor anonimowy, 2002-2013.
1. Wschodzi gwiazdka, 2.Alleluja, 3. O gwiazdo Betlejemska, 4. Samotna Wigilia, 5. Obudź się pasterzu, 6. Płacze Jesus mały, 7. Wykrzyknijmy wiwat, 8. Kolęda góralska, 9. Nie było miejsca dla Ciebie, 10. Bóg w stajence.
Edition- Wydawnictwo Hejnał, Płock 2013.


76. Magnificat – na chór mieszany, tekst łaciński, 2013.
Total time – 5` 40``
Edition – PWM 2015
Recording -  Chór „ Psalmodia” (Kraków), dyr. Włodzimierz Siedlik, CD  2014
 

77. Otcze nasz –  na chór mieszany, tekst prawosławny, 2005.
Total time – 2` 17``
Edition – PWM 2006,
Recording - Chór „ Psalmodia” (Kraków), dyr. Włodzimierz Siedlik, 2014; Państwowy Chór Vilnius, dyr. Povilas Gylys 2011.
 

78. O Crux ave – na chór mieszany, tekst łaciński, 2008.
Total time – 5` 10``
Edition – Ferrimontana 2008,
Recording - Państwowy Chór Vilnius, dyr. Povilas Gylys 2011; Chór „ Psalmodia” (Kraków), dyr. Włodzimierz Siedlik, 2014.
 

79. Wokaliza – na chór mieszany, 2007.
Total time – 3` 17``
Edition – Ferrimontana 2007.
Recording - Chór „ Psalmodia” (Kraków), dyr. Włodzimierz Siedlik, 2014; Państwowy Chór Vilnius, dyr. Povilas Gylys 2011.


80. O salutaris (z Mszy “Regina Coeli”) – na chór mieszany, 2001
Total time – 5` 52``
Edition – Wydawnictwo Triangiel 2002, Ferrimontana 2004,
Recording - Państwowy Chór Vilnius, dyr. Povilas Gylys 2011; chór Akademicki Politechniki Śląskiej, dyr. Czesław Freund, AP 90, 2003.


81. Lux aeterna – na chór mieszany, tekst łaciński 2007
Total time - 3` 45``
Edition – Ferrimontana 2007
Recording - Chór „ Psalmodia” (Kraków), dyr. Włodzimierz Siedlik, CD 2014.

82. Swiatyj Boże – na chór mieszany (z Liturgii “Kijowskiej”), tekst cerkiewny, 2005.
Total time – 3` 25``
Edition – Chór Kameralny „Kijów”, 2008
Recording – Chór Kameralny „Kijów”, dyr. Mykoła Gobdycz, CD 2008, Chór „ Psalmodia” (Kraków), dyr. Włodzimierz Siedlik, CD 2014.
 

83. Liturgia „Kijowska” – na chór mieszany, tekst cerkiewny, 2005.
Total time – 69` 14``
Edition - Chór Kameralny „Kijów”, 2008,
Recording - Chór Kameralny „Kijów”, dyr. Mykoła Gobdycz, CD 2008; CD AP 193.


84. O Tiebie radujetsia – na chór mieszany, tekst cerkiewny, 2011
Total time – 2` 40``  
Edition  - Fundacja Muzyka Cerkiewna, Hajnówka 2011, Kompozitor (Petersburg) – Chorowaja Łaboratorija, t. III, 2012,
Recording  - Chór im. Swiesznikowa (Moskwa), dyr. Borys Tewlin, XXX MFMC  ,
Białystok 2011;  Chór „ Psalmodia” (Kraków), dyr. Włodzimierz Siedlik, CD 2014.
                     

85. Nynie otpuszczajeszi – na chór mieszany, tekst cerkiewny, 2011.
Total time - 3` 15``
Edition -  Fundacja Muzyka Cerkiewna, Hajnówka 2012,
Recording – Chór Politechniki Warszawskiej, dyr. Dariusz Zimnicki, XXXI MFMC, Białystok 2012;  Chór „ Psalmodia” (Kraków), dyr. Włodzimierz Siedlik, CD 2014.


86. Wospojtie Gospodiewi / Pieśń Nowu - na chór mieszany, tekst cerkiewny, 2011.
Total time – 7`
Edition - Fundacja Muzyka Cerkiewna, Hajnówka 2011,
Recording – Chór „Preludium”(Bukareszt), dyr. Voicu Enachescu, XXXI MFMC Białystok 2012; Chór Państwowego Konserwatorium im. M. Rimskiego- Korsakowa (Petersburg), dyr. Anton Maksimow, XXXII MFMC, Białystok 2013; Chór „ Psalmodia” (Kraków), dyr. Włodzimierz Siedlik, CD 2014.
                     

87. Te Alma Mater – na chór mieszany, tekst łaciński, 2005
Total time – 4` 15``
Partytura: Wydawnictwo Pani Twardowska
 

88. Cztery pieśni wielkopostne – na chór mieszany: 1. Krzyżu święty, 2. Jezu Chryste, 3. W krzyżu cierpienie, 4. Wisi na krzyżu, słowa anonimowe, 1999.
Total time – 8` 10``
Partytura: Wydawnictwo Pani Twadowska