Romuald Twardowski

Muzyka chóralna na chór żeński lub chłopięcy / Female or boy`s choir

 

1. Dwie pieśni ludowe  / Two folk songs -  na chór żeński lub chłopięcy do tekstu ludowego.
Części:  1. Na Brzuśniku, 2. Pasem konie, 1957.
Total time – 3` 30``
Edition – PWM 1974 (Miniatury chóralne)
 

2. Pieśni o wiośnie / Spring Songs – na chór żeński lub chłopięcy, słowa: Julian Tuwim, części: 1 Świt, 2. Brzóska kwietniowa, 3. Ptak, 1959.
Total time – 5` 30``
Edition – PWM 1974 (Miniatury chóralne); PWM 1996;
Recording  - Zespół  Wokalny “Bel Canto”, dyr. Kazimierz  Dębski, Muza SX 1807, 1985;
Chór PR we Wrocławiu, dyr. Stanisław Krukowski, PR Wrocław.


3. Dwa treny / Two  threnodies – na chór żeński lub chłopięcy, części: 1. Tren XVII,        2. Tren V, słowa : Jan Kochanowski, 1962.
Total time – 5` 30``
Edition -  PWM 1974 (Miniatury chóralne)
 

4. Krajobraz polski na chór żeński lub chłopięcy, słowa: Jan Śpiewak, 1964
Total  time: 2`
Edition – „Poradnik Muzyczny, 1964


5. A jak śpiewać / And as to sing -  na chór żeński lub chłopięcy, słowa: Maria Konopnicka, 1968.
Total  time – 1` 30``
Edition  - PZCHiO 1972; PWM 1974 (Miniatury chóralne).


6. Dwie pieśni żartobliwe  / Two funny songs -  na chór żeński lub chłopięcy; części: 1. Kukułka, 2. Była babuleńka, słowa  ludowe z Wielkopolski, 1972.
Total time – 4`
Edition  -  PWM 1974 (Miniatury chóralne), PZCHiO 1972, PWM 1996.


7. Przyjdź słoneczko /   Come  the sun – na chór  żeński lub chłopięcy, słowa Alicja Stradczuk, 1983.
Total time – 1` 40``,
Edition – AA 1983 (Śpiewamy razem, cz. 1), AA 1986 (Śpiewamy razem, cz. 1).


8. Dzięcioł  / Woodpecker – na chór dziecięcy, słowa Alicja Stradczuk, 1983.
Total time – 2`
Edition - AA 1983 (Śpiewamy razem, cz. 1), AA 1986 (Śpiewamy razem, cz. 1); PZCHiO 1988; „Wychowanie Muzyczne w Szkole” maj/czerwiec 1989.
 

9. Dwie pieśni z Podlasia / Two songs  from Podlasie – na chór żeński lub chłopięcy, słowa ludowe, części: 1. A w lesie na dębie, 2. W stodole świta,  1986.
Total time – 4`
Edition  - PZCHiO 1988.


10. Dwie pieśni ludowe / Two folk songs  -  na chór żeński lub chłopięcy, słowa ludowe, części: 1. Na polu wierzba, 2. Idzie chmura, 1986.
Total time – 4`,
Edition  - PZCHiO 1988.


11. Alleluja - na chór żeński lub chłopięcy, 1990.
Total  time – 4`30``
Edition – Ferrimontana, Frankfurt  am Main 1997, Towarzystwo Śpiewacze „Lira” 2011 (na chór męski).


12. Chwalitie Imia Gospodnie –  na chór żeński,  tekst cerkiewny, 1990.
Total time – 5`
Recording – Zespół  Wokalny „Likrin”, dyr. Jelena Majewa, XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej, Białystok, 2010
Partytura Wydawnictwo Pani Twardowska
 

13. Jeż i  Żaba /  Hedgehog and the Frog - na  chór żeński lub chłopięcy, słowa Jan Brzechwa, 1994.
Total time – 2`.
Partytura: Wydawnictwo Pani Twardowska
 

14. Samochwała / Braggart –na chór żeński lub chłopięcy, słowa: Jan Brzechwa, 1995.
Total time – 1` 30``.
Partytura:  Wydawnictwo Pani Twardowska
 

15. Babcia – wróżka /Grandma-fairy -  na chór żeński lub chłopięcy, słowa: Wojciech Próchniewicz, 1996.
Total time – 3`
Edition  - WSiP (Nasze muzykowanie) 1997; Wydawnictwo Juka (Całoroczna podróż, Świat ucznia ) 2002.
 

16. Wokaliza /  Vocalise -  na chór żeński lub chłopięcy, tekst sylabiczny, 1999.
Total time  – 2`30``.
Partytura: Wydawnictwo Pani Twardowska
 

17. Dwie kolędy / Two carols – na chór żeński lub chłopięcy, słowa: Bronisława Ostrowska, Jan Węcowski: 1. Żłóbek, 2 . Bóg  się rodzi, 2000.
Total time -  4`
Edition – PZCHiO (Dodatek do  miesięcznika „Życie Muzyczne”).


18. Wo carstwii Twojem -  na chór żeński lub chłopięcy, tekst cerkiewny, 2000/2008.
Total time – 5`
Recording – Chór Dziecięcy „Lira”, dyr. Jelena Łaczapniewa, XXII MFMC, Białystok 2008.


19.  Otcze nasz  - na chór żeński lub chłopięcy, tekst cerkiewny, 2005/2007.
Total time -  2` 30``
Recording – Chór Kameralny Szkoły Muzycznej w Pietrykowie (Białoruś), dyr. Ella  Siemionowa, XXVI MFMC, Białystok, 2007.
Partytura: Wydawnictwo Pani Twardowska
 

20. Ave Maria – na chór żeński lub chłopięcy, tekst łaciński, 2008.
Total time -3` 20``
 Recording – Chór Żeński „Lutnia”, dyr. Marcin Łukasz Mazur, Kościół św. Anny, 2009,
 Edition – Ferrimontana 2009.