Romuald Twardowski

MUZYKA ORKIESTROWA

1. Trzy szkice na orkiestrę smyczkową / Three Essays fo string orchestra - 1955

Total Time  - 11`
Recording  -  Orkiestra Radia Litewskiego, dyr. Abel Klenicki; Wilno (Litwa), 1956.
 

2. Oberek na orkiestrę smyczkową / Oberek for  string  orchestra  – 1955

Total Time -  2` 30``
Edition  -  AA 1987; PWM (piano reduction) 2004;
Score and voices – BMO;
Recording  -  Orkiestra PSM im. Z. Brzewskiego w Warszawie, dyr. Andrzej Gębski,  AP  120, 2005
Orkiestra PR w Warszawie, dyr. Jan Pruszak, PR.
 

3. Koncert fortepianowy  nr 1 / Concerto  nr 1 for piano and orchestra – 1956

Total Time -   20`
Edition -  PWM 2010;
Score and voices  - BMO;
Recording -   Orkiestra Radia Litewskiego,  Chaimas Potasinskas – piano, dyr. Abel Klenicki 1956;
Orkiestra Filharmonii Podlaskiej , Joanna Ławrynowicz –piano,  dyr. Wojciech Rajski, AP 179, 2008.


4. Koncert na orkiestrę / Concerto for orchestra – 1957

Total Time -    23`
Recording -  Orkiestra Radia Litewskiego, 1957.


5. Suita w dawnym stylu  na małą orkiestrę symfoniczną / Suite in the old style  – 1957

Total time -  12`
Score and voices – BMO;
Recording -  Orkiestra PR w Warszawie, dyr. Jan Pruszak, PR
Orkiestra PR w Krakowie, dyr. Szymon Kawalla, PR.
 

6. Mała symfonia na fortepian, smyczki i perkusję / The Little symphony for strings, piano and percussion -1959

Total time - 18`
Edition -  AA 1985
Score and voices – BMO
Recording -  Orkiestra PR w Warszawie, Andrzej Jasiński – piano, dyr. Jan Pruszak, PR 1975, The Zenon Brzewski Warsaw Orchestra, Edward Wolanin- piano, dyr. Andrzej Gębski, AP 120.
 

7. Suita z baletu „Nagi książę” / Suite  from the ballet „The Nacked Prince” – 1960

Total time - 21`
Score and voices – BMO
Recording - Orkiestra PR w Warszawie, dyr. Jan Pruszak,  PR lata 70.
 

8. Antyfony na trzy grupy instrumentów / Antifone per tre gruppi  d`orchestra -1961

Total time –  15`
Edition -  PWM 1963;
Score and voices – BMO
Recording  -  WOSPR i TV, dyr. Jerzy Katlewicz, PR 1965;
WOSPR i TV, dyr. Ruben Silva, PR 1992.
 

9. Nomopedia. Cinque movimenti per orchestra - 1962

Total time –  5`
Edition –  PWM 1968
Score and voicecs – BMO
Recording –  Orkiestra  Filharmonii  Śląskiej, dyr. Karol Stryja, Kronika Dźwiękowa WJ 84,  MUZA SX 2416, 1984;
WOSPR i TV, dyr. Karol Stryja, PR.
 

10. Suita z baletu „Posągi  czarnoksiężnika”/ Suite from the ballet „ The scorcerer`s statues” – 1963

Total  time – 15`
Edition –  PWM 1975
Score and voices – BMO
Recording  –  WOSPR i TV, dyr. Karol Stryja, PR;
Orkiestra Radia Duńskiego w Odense, dyr. Karol Stryja, Radio Duńskie.


11. Oda  `64 na orkiestrę / Ode ` 64 for orchestra – 1964

Total time – 5`
 Score and voices  – BMO
 Recording  -  Orkiestra PR i TV w Warszawie, dyr. Jan Pruszak, PR.


12.Trzy studia według Giotta na orkiestrę kameralną / Tre studi secondo Giotto per orchestra da camera  – 1966

Total time –  8` 40``
Edition – PWM 1968
Score and voices - BMO
Recording –  „Cappella Bydgostiensis”, dyr. Stanisław Gałoński, Muza SXL 0592, 1971;
Orkiestra PR i TV w Krakowie, dyr. Jerzy Gert, PR 1967;
WOSPR i TV, dyr. Kazimierz Przybylski, PR.

   
13. Impresje florenckie na cztery chóry instrumentów/ Impressioni fiorentini  per quattro cori strumentali – 1967

Total time  -  6`
Edition -. PWM 1968
Score and voices - BMO
Recording -  Orkiestra  PR i TV w Krakowie, dyr. Jerzy Gert, PR 1967.
 

14. Interludium z dramatu muzycznego „Lord Jim” / Interlude from the musical drama „Lord Jim” -  1972

Total time - 5`
Edition -  PWM 1976 (Prolog i Interludium z dramatu muzycznego „Lord Jim”)
Score and voices - BMO
Recording -  Orkiestra PR i TV w Krakowie, dyr. Mieczysław Nowakowski, PR.


15. Studium  in a  na orkiestrę – 1973

Total time -   14`
Edition -  PWM 1979
Score and voices -  BMO
Recording -  Orkiestra Symfoniczna PR i TV w Krakowie, dyr. Cristobál  Halfter, Kronika Dźwiękowa WJ`76, N Muza SX 1443, 1976; WOSPR i TV, dyr. Jerzy Maksymiuk, PR.


16. Tryptyk Mariacki – 3 sceny i 2 tańce na orkiestrę smyczkową / Triptych of the Virgin Mary for string orchestra – 1973

Total time - 12`
Edition  - AA 1976
Score and voices  - BMO
Recording -   Przemyska Orkiestra Kameralna „Cappella Premisliensis”, dyr. Marek Zazula, DUX 0141, 1999;
Wrocławska Orkiestra Kameralna „Wratislavia”, dr. Jan Stanienda, DUX 0198, 2002;
The Zenon Brzewski Warsaw String Orchestra, dyr.  Andrzej Gębski, AP 120, 2005;
WOSPR i TV, dyr. Tadeusz Strugała, PR;
WOSPR i TV, dyr. Tadeusz Wicherek, PR;
Orkiestra PR i TV w Warszawie, dyr. Ryszard Dudek, PR;
Orkiestra PR i TV w Krakowie, dyr. Szymon Kawalla; TVP Kraków.


17. Preludium, toccata i chorał / Prelude, toccata and chorale – 1973

Total time - 10`
Score and voices - BMO
Recording -  Orkiestra PR i TV w Warszawie, dyr. Jan Pruszak, PR.


18. Dwa pejzaże  na orkiestrę symfoniczną / Two landscapes  - 1975

Total time  -  11`
Score and voices - BMO
Recording -  Orkiestra Filharmonii Śląskiej, dyr. Karol Stryja, Kronika Dźwiękowa WJ`86, PN Muza, SX 2456, 1986;
Orkiestra PR i TV w Warszawie, dyr. Jan Pruszak, PR.


19. Capriccio in blue na skrzypce i orkiestrę George Gershwin in memoriam / for violin and orchestra – 1979

Total time -   10`
Edition – PWM 1982 (piano reduction)
Score and voices  -   BMO
Recording -  Orkiestra PR i TV w Warszawie, dyr. Jan Pruszak, PR.


20. Trzy interludia z dramatu muzycznego „Maria Stuart” na orkiestrę / Three interludes  from  the musical drama  „Mary Stuart” -1980

Total time -   7`
Edition -   PWM 1983
Score and voices  -  BMO
Recording  - Orkiestra PR i TV w Krakowie, dyr. Tadeusz Wojciechowski, PR


21. Mały koncert  na fortepian i grupę instrumentów /Little concerto for piano and a group of  instruments – 1980

Total time - 12`
Edition -  PWM 1981
Score and voices - BMO
Recording -  Orkiestra PSM im. F. Chopina w Warszawie, dyr. Sławek A. Wróblewski, Edward Wolanin –fortepian; AP 110, 2004;
Orkiestra PR i TV w Warszawie, dyr. Jan Pruszak, Marta Gozdecka – fortepian,  PR


22. Melodia ludowa na orkiestrę / Folk song for orchestra -1982

Total time - 3.3`
Edition -  AA 1982


23. Trzy tańce polskie na orkiestrę dętą / 3 Polish Dances for wind orchestra – 1982, opr. Ryszard Dudek;

Total time -10`
Edition – AA (piano reduction) 1989
Recording -  Orkiestra PR i TV w Warszawie, dyr. Ryszard Dudek, PR.


24. Koncert na fortepian i orkiestrę nr 2 / Concerto for piano and  orchestra nr 2 – 1984

Total time -  25`
Edition  -  PWM  1994  (piano reduction)
Score and voices - BMO
Recording -   Orkiestra PSM im. F. Chopina w Warszawie, dyr. Sławek A. Wróblewski, Edward Wolanin –fortepian; AP 110, 2004;
WOSPR i TV, dyr. Jerzy Salwarowski, Józef Stompel –piano, PR 1986.
 

25. Fantazja hiszpańska na skrzypce i orkiestrę / Spanish fantasia for violin and  orchestra – 1985

Total time – 12`
Edition – PWM 1994 (piano reduction)
Score and voices - BMO
Recording  -  WOSPR I TV, dyr. Jerzy Salwarowski, Roman Lasocki – skrzypce , PR 1986.


26. Fantazja hiszpańska  na wiolonczelę  i orkiestrę / Spanish  fantasia for cello and orchestra – 1985

Total time - 11`
Edition -  AA  (piano reduction) 1988
Score and voices - BMO
Recording -  Orkiestra  Symfoniczna PR i TV, dyr. Jan Pruszak, Paweł Frejlich – wiolonczela, PR.


27. Trzy tańce polskie na orkiestrę dętą / Three polish dances for  brass orchestra -1986

Total time  -   10`
Edition -  PZCH i O 1989.


28. Trzy freski na orkiestrę symfoniczną / Three frescoes  for orchestra -  1986

Total time -   15`
Edition  - POM
Score and voices - BMO
Recording -  Orkiestra PR i TV w Krakowie, dyr. Szymon Kawalla; PR;
Festiwal Symphony Orchestra (Odessa) dyr. Borys Rosenfeld, AP 231.
 

29. Wariacje symfoniczne na temat George`a Gershwina na perkusję solo i orkiestrę / Symphonic  variations  on a theme by George Gershwin for percussion solo and orchestra – 1986

Total time - 15`
Score and voices - BMO
Recording  -  Orkiestra PR I TV w Krakowie, dyr. Szymon Kawalla, Peter Jablonsky – perkusja,  PR.

 

30. Wariacje symfoniczne na temat George`a Gershwina na orkiestrę / Symphonic  variations  on a theme by George Gershwin for orchestra – 1986

Total time - 16`
Score ad voices - BMO
Recording -  Orkiestra PR i TV w Warszawie, dyr. Ryszard Dudek


31. Koncert  staropolski na orkiestrę smyczkową / Old polish concerto for string orchestra – 1988

Total time -   12`
Edition -  AA 1989
Score  and voices - BMO
Recording  -  Wrocławska Orkiestra  Kameralna “Wratislavia”, dyr. Jan Stanienda; DUX 0198, 2002;
ST. Michel Strings, dyr. Tadeusz Wicherek; ALBA (Finlandia), ABCD 173, 2002;
Orkiestra PSM im. F. Chopina w Warszawie, dyr. Sławek A. Wróblewski; AP 110, 2004;
The Zenon Brzewski Warsaw String Orchestra, dyr.  Andrzej Gębski,  Acte Préalable  AP120, 2005;
Orkiestra PR i TV w Warszawie, dyr. Mieczysław Nowakowski, PR;
WOSPR i TV, dyr. Tadeusz Strugała; PR.


32. Album włoski na orkiestrę / Italian Album for orchestra - 1989

Total time - 20`
Score and voices -BMO
Recording - Orkiestra PR i TV w Warszawie, dyr. MieczysławNowakowski, PR
 

33. Niggunim – Melodie chasydów na skrzypce i orkiestrę  symfoniczną /  Melodie of the  Hasidim for violin and orchestra – 1991

Total time  - 13`
Edition -   PWM  (piano reducition)1998
Score and voices - BMO
Recording  -  Okiestra PR i  TV w Krakowie,  dyr. Szymon Kawalla, Roman Lasocki- skrzypce; PR.
 

34. Koncert na wiolonczelę i orkiestrę / Concerto for  cello and orchestra – 1993

Total time  - 24`
Edition -  PWM (piano reduction) 2005
Score and voices - BMO
Recording -   Orkiestra  PSM im. F. Chopina w Warszawie,  dyr. Sławek  A. Wróblewski, Tomasz Strahl – wiolonczela,  AP 110, 2004;
Polska Orkiestra Radiowa, dyr. Marcin Nałęcz- Niesiołowski, Tomasz Strahl- wiolonczela,  PR.


35. Melodie hebrajskie na klarnet i małą orkiestrę / Hebrew Melodies  for clarinet  and small orchestra  - 1997

Total time -  14`
Score and voices - BMO
Recording -  Orkiestra  PSM im. F. Chopina w Warszawie,  dyr. Sławek  A. Wróblewski, Romuald Gołębiowski- klarnet,  PR.
 

36. Concerto breve na orkiestrę smyczkową /  for string orchestra – 1998

Total time -  10`
Score and voices - BMO
Recording -  Zespół Smyczków Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie, dyr. Marcin Nałęcz- Niesiołowski, PR; The Zenon Brzewski Warsaw String Orchestra, dyr. Andrzej Gębski, AP 120, 2005.
 

37.Kukułka – na  flet i orkiestrę smyczkową /  A cuckoo for  flute  and strings -  2000

Total time – 1`45``
Score – Wydawnictwo Pani Twardowska
 

38. Serenada na smyczki  / for string orchestra – 2003

Total time - 10` 40``
Recording -  Orkiestra  PSM im. Z. Brzewskiego  Warszawie, kier. art. Andrzej Gębski, AP 120, 2005.
 

39. Koncert na skrzypce i  orkiestrę smyczkową / Concerto for violin and string orchestra - 2006

Total time – 18`
Edition – PWM  (piano reduction)  2011
Score and voices – BMO
Recording – The Zenon Brzewski Warsaw String Orchestra, dyr. Andrzej Gębski -  skrzypce, AP 179;
Orkiestra smyczkowa  „Amadeus”dyr. Agnieszka Duczmal,  Jarosław Żołnierczyk – skrzypce, PR.
 

40. Canzona na orkiestrę   smyczkową /  for string orchestra – 2008
Total time – 3`20``
Score and voices  - BMO.
 

41. Tam za lasem  na flet, triangiel  i smyczki /  There, beyond the forest  for  flute, triangel and strings – 2008

Total time - 2`45``
Score – Wydawnictwo Pani Twardowska
 

42. Epizody na smyczki /  Episodes for strings – 2011

Total time – 7`30``
Score – Wydawnictwo Pani Twardowska


43. Lituania na orkiestrę smyczkową / for strings – 2011

Total time – 6`20``
Score and voices – BMO
Recording –Warsaw Camerata, dyr. Paweł  Kos – Nowicki, PR.


45. Aria w dawnym stylu na orkiestrę smyczkową / Aria in old style for string orchestra - 2005;

Total time – 3` 25``
Score and voices – Wydawnictwo Pani Twardowska.