Romuald Twardowski

MUZYKA WOKALNO INSTRUMENTALNA /  WOCAL AND INSTRUMENTAL WORKS


1. Pieśń o Białym Domu  - kantata na tenor, chór mieszany, 2 fortepiany i perkusję, tekst JulianTuwim /  Song about the White House  - cantata  for  mixed choir, two pianos and percussion, words by Julian Tuwim -1959

Total time – 12`
Etition – Zjednoczenie Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych, 1960.
 

2. Furały jaskółki  na głos i fortepian, tekst ludowy / Swallows flew  for  voice and   piano, folk  words  – 1960

Total time - 4`
Edition – Wydział Kultury Prezydium RN w Olsztynie;
AA 1980 (Wybór pieśni na głos i fortepian).
 

3. Kołysanka warmińska na głos i fortepian, słowa Maria Zientara – Malewska  /  Warmia ` Cradle - song for voice  and piano, words by Maria Zientara – Malewska 1960

Total time – 3`
Edition – Wydział Kultury Prezydium RN w Olsztynie; AA 1978.
 

4. Dwie pieśni warmińskie na głos i fortepian, słowa ludowe / Two Lullabies Warmia   or voice and  piano, folk text – 1960
Total time – 4`


5. Dwie wokalizy na głos i fortepian, without words / Two vocalises for voice and piano, 1962

Total time – 4`
Edition – AA 1980 (Wybór pieśni na głos i fortepian)


6. Cantus  antiqui per soprano, clavicembalo, pianoforte e percussione, tekst łaciński Owiiusz / for  soprano, harpsichord, piano and  percussion, latin text by Ovidius, 1962

Total time - 8`
Edition – PWM 1969.
 

7. Śląska pieśń na sopran i  fortepian, słowa ludowe /  Silesia song for soprano and piano, folk words, 1966

Total time – 3`
Edition – AA 1980 (Wybór pieśni na głos i fortepian).
 

8. Mała liturgia prawosławna  na zespół wokalny i  trzy grupy instrumentów, tekst liturgiczny  /  The little orthodox liturgy for  vocal ensemble and tree groups of instruments,  liturgical text, 1968

Total time- 14`
Edition – PWM  1970
Recording – Cappella Bydgostiensis, dyr.  Stanisław Gałoński, Muza SXL 0592, 1971;
Cappella Bydgostiensis, dyr.  Stanisław Gałoński, AP 058, 2000;
Cappella Bydgostiensis, dyr.  Stanisław Gałoński, PR.
Partytura i  głosy  - BMO
 

9. Oda do młodości  na głos recytujący, chór mieszany i  orkiestrę, tekst Adam Mickiewicz / Ode to youth for reciter, mixed  choir and orchestra, words by Adam Mickiewicz  - 1969

Total time – 20`
Edition – PWM 1971
Recording – Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Krakowie, dyr. Szymon  Kawalla, PR 1991.
Partytura i głosy – BMO.


10. Trzy sonety pożegnalne na bas – baryton i orkiestrę kameralną, teksty:  Jacques  Davy  du Perron,  Jacques  Valllée des Barreaux ,  Pontus  de Tyard / Three farewell sonnets for bass-baritone and  chaber orchestra , words by J. D. du  Perron, J. Valllée des Barreaux  i P. de Tyard - 1970

Total time – 11`
Edition – PWM 1975
Recording – Wielka Orkiestra Symfoniczna   Polskiego Radia  i TV, dyr. Kazimierz Kord, PR 1972.
Partytura i głosy – BMO.


11. Trzy sonety pożegnalne na bas – baryton i fortepian, teksty:  Jacques Davy  du Perron,  Jacques  Valllée des Barreaux, Pontus  de Tyard / Three farewell sonnets for bass-baritone and  piano , words by J. D. du Perron, J. Valllée des Barreaux  i P. de Tyard - 1970

Total time – 10`
Edition – AA  1974.


12. Prolog z dramatu muzycznego  “Lord Jim” na tenor solo, recytatora, chór mieszany i orkiestrę , tekst  Romuald Twardowski  / Prologue from the musical  drama „Lord Jim”, for tenor solo, reiter, mixed choir and orchestra, words by Romuald Twardowski  - 1973

Total time  - 10`
Edition – PWM 1976
Recording – Chór I Orkiestra Symfoniczna PR  w Krakowie, dyr. Tadeusz  Kozłowski, PR.
Partytura i głosy - BMO


13. Krajobraz polski  na  bas – baryton i orkiestrę symfoniczną: 1. Mowo polska, 2. Tańczy noc, 3.Kocham krajobraz, słowa: Władysław Broniewski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Jan Śpiewak /  Polish landscape,  a cykle of songs for  bass- baritone and orchestra , words by Władysław Broniewski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Jan Śpiewak - 1975

Total time – 10`
Recording – Leonard Andrzej Mróz, rkiestra PR iTV w Warszawie, dyr. Jan Pruszak, PR
Partytura i głosy – BMO.
 

14. Krajobraz polski  na  bas – baryton i fortepian: 1. Mowo polska, 2. Tańczy noc, 3.Kocham krajobraz, słowa: Władysław Broniewski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Jan Śpiewak /  Polish landscape,  a cykle of songs for  bass- baritone and piano, words by Władysław Broniewski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Jan Śpiewak - 1975

Total time – 10`
Edition – AA 1985.
 

15. Sekwencje o św.patronach polskich  na baryton, chór mieszany i zespół instrumentalny, tekst: średniowieczne sekwencje łacińskie /  Sequentiae de ss. Patronis polonis for baritone, mixed choir and instrumental ensemble,  latin text -1977

Total time – 12`
Recording – Chór i Orkiestra Symfoniczna PR w Krakowie, dyr. Szymon Kawalla, PR 1991.
Partytura i głosy – BMO.
 

16. Na Górze Dorotce. Suita Zagłębiowska na solistów, chór i orkiestrę, słowa: Mirosław Łebkowski, Stanisław Werner /  At the top of  Dorotka, suite   for  vocal voices, choir and orchestra, text  Mirosław Łebkowski, Stanisław Werner  - 1978

Total time – 20`
Partytura i głosy – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
 

17. Trzy piosenki z repertuaru zespołu  „Śląsk” na chór mieszany i fortepian, słowa Mirosław Łebkowski, Stanisław Werner (1. Maryjanna z Gołonoga, 2. Dziadkowe śpiewki, 3. Polonez) / Three songs  from the repertoire of the band “Śląsk” for mixed choir and piano, text  Mirosław Łebkowski, Stanisław Werner – 1978

Total time – 7`
Edition – PWM 1985.
 

18. Aria z opery  “Maria Stuart”  na sopran i fortepian, słowa:  Romuald Twardowski / Aria from the  musical drama „Maria Stuart” for soprano  and piano, text by Romuald Twardowski – 1978

Total time – 4` 30``
Edition – AA 1980 (Wybór pieśni)
Recording -  Teresa May- Czyżowska- sopran, Orkiestra Polskiego Radia w    Warszawie,  dyr. Włodzimierz Kamirski , PR.
 

19. Oblicze morza – 5 pieśni na bas- baryton  I fortepian:  1. Westchnienie, 2. Jeden z widoków morza,  3. Woda zielona, 4. Ryby, 5. Korsarz, słowa: Maria Pawlikowska – Jasnorzewska, Jacek Łukaszewicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Sowiński /  The face of the sea – 5 songs for bass –baritone and piano, text by  Maria Pawlikowska – Jasnorzewska, Jacek Łukaszewicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Sowiński – 1979

Total time – 10`
Edition – AA 1981
Recording – Piotr Kusiewicz- baritone, Helena Christenko-piano, PR.


20. Pastor es supremus na baryton, chór mieszany i organy, tekst łaciński  Jan  Węcowski /  for baritone, mixed choir and organ, latin  text by Jan Węcowski -1979

Total time – 5`
Recording – Anrzej Hiolski  - baryton, Jan Sobieski – organy, Chór  Polskiego Radia  we Wrocławiu, dyr. Edmund Kajdasz,  Veriton SXV 837/41.21. Salve Regina na chór żeński i organy, tekst łaciński / for  female choir  and  organ, latin text – 1982
Total time – 5`
Edition – AA.
 

22. Salve Regina –na chór męski i organy, tekst łaciński /latin text,  for Male choir  and organ, 2010
Total time  - 5`
Edition – Towarzystwo Śpiewacze “Lira”, 2011
 

23. Ave Maris Stella na chór męski i organy , tekst łaciński / For male choir and organ, latin text – 1982
Total time – 7`
Edition – PZCHiO 1988.
 

24. Ave Maris Stella -  na chór mieszany i organy, tekst łaciński/latin text, for  Mied choir and organ, 2009
Total time – 7`
Partytura – Polski Związek Chórów  i Orkiestr
Recording -  CD Państwowy Chór Vilnius, dyr. Povilas Gylys, 2011
 

25. Jadą nasi – suita melodii ludowych na chór żeński i zespół instrumentów, tekst ludowy / Ride our – suite of  folk melodie, folk  text  for female choir and band of instruments –  1982

Total time – 10`
Edition – Polski Związek Chórów  i Orkiestr
 

26. Hołd Pruski na chór męski i orkiestrę, tekst łaciński/ latin text, The Prussian Homage for  male choir and orchestra, 1983

Total time – 20`
Partytura i głosy – Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
 

27. Ioannes Rex -  cantata de Victoria Vienensi  na baryton, chór mieszany  i  orkiestrę, łaciński tekst:  Jan Węcowski / for  baritone, mixed choir and orchestra,  latin text by Jan Węcowski – 1983

Total time - 20`
Edition – Wydawnictwo Pomorze, Bydgoszcz 1985
Recording – Andrzej Hiolski, Chór PRiTV we Wrocławiu, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej, dyr. Szymon Kawalla,  Veriton SXV – 909/10, 1983.


28. Erotyki na głos i fortepian, słowa Alicja Stradczuk / Erotic poetry for voice and   piano, text by Alicja Stradczuk -1983

Total time – 7`
Edition -  AA 1984
Recording  -  Małgorzata Armanowska, Magdalena Adamek, AP 059, 2000;
Małgorzata Armanowska, Katarzyna Jankowska, PR.
 

29. Siedem pieśni ludowych na głos i fortepian, słowa ludowe: 1.Żebyś ty chmielu, 2. Z  tamtej strony jeziora, 3. Oj, służbo moja, służbo!, 4. Oj, szynkarko, szynkareczko, 5. A za lasem, 6. Rozlecieli się ptaszki, 7.Moja matuleńka / Seven folk songs for voice and piano,  folk text  -1957-1983

Total time - 6`30``
Edition – AA 1983
Recording -  Małgorzata Armanowska, Magdalena Adamek, AP 059, 2000.
 

30. Dwie kolędy na bas - baryton i zespół instrumentalny, słowa Anna Bernat, Jan Farel / Two carols for baritone and band of instruments, text Anna Bernat, Jan Farel – 1984

Total time – 9`
Recording – Leonard Andrzej Mróz,  Zespół  Instrumentalny, dyr. Marek Sewen, Veriton SXV – 896, 1984.

 
31. Trzy pieśni na baryton i fortepian: 1. Odkąd odeszła, 2. Wróble warszawskie, 3. Non è vero, słowa: Stanisław Ryszard Dobrowolski / Three songs for baritone and piano, words by  Stanisław Ryszard Dobrowolski – 1987

Total time – 6`
Edition  - AA 1988
Recording – Józef Frakstein, Romuald Twardowski, PR.
 

32. Sonety Michała Anioła na  baryton i fortepian; 1. Twymi oczyma, 2. Dobiega podróż mojego żywota, 3. O nocy słodka, słowa:  Michał Anioł / Sonnets of Michelangelo  for baritone and piano, words by Michelangelo – 1988

Total time – 8`
Edition  - AA 1989
Recording – Józef Frakstein, Magdalena Adamek, AP 059, 2000;
Józef Frakstein, Romuald Twardowski, PR.
 

33. Trzy sonety do  Don Kichota na bas baryton i fortepian: 1. Orlando Szalony do Don Kichota z Mancy, 2. Solisdan do Don Kichota z Mancy, 3. Akademicy z  Argamasilli na grób Don Kichota, słowa:  Miguel de Cervantes Saavedra / Three Sonnets for Don Quixote  for bass-baritone and piano, words by Miguel de Cervantes Saavedra – 1990

Total time - 9`30``
Edition – AA 1995, PWM 2014
Recording – Józef Frakstein, Magdalena Adamek,  AP 059, 2000.
 

34.  Znad Wilii – 3 pieśni na bas – baryton  i fortepian, słowa: Helena Kołaczkowska - Massalska / Above the Wilia  three songs for bass-baritone and piano, words by Helena Kołaczkowska- Massalska – 1990

Total time – 9`
Edition –  AA 1991
 

35. Tu es Petrus na baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną, tekst łaciński: Jan  Węcowski / for baritone, mixed choir and symphonic orchestra – latin text by  Jan Węcowski – 1991

Total time – 5`
Recording – Ryszard Cieśla, Chór i Orkiestra PR w Krakowie, dyr. Szymon Kawalla, PR.
Partytura i głosy – BMO.
 

36. Pieśni Maryjne  na sopran i małą orkiestrę symfoniczną, słowa: Teofil  Lenartowicz, Cyprian Kamil Norwd /  Songs of  VirginMary  for soprano and  little    symphonic orchestra,  tekst by Teofil Lenartowicz, Cyprian Kamil Norwd – 1993

Total time -  14`.
Partytura i wyciąg fortepianowy – PZCHi O


37. Canticum canticorum na sopran, flet, klarnet i smyczki, tekst biblijny / for  soprano, flute, clarinet and strings,  Bible  text  - 1994

Total time – 9` 30``
Recording – Dorota Radomska, “Concerto Avenna”, dyr. Andrzej Mysiński, AP 098, 2001.
(Utwór istnieje także w wersji na    sopran i fortepian/ version for soprano and piano).
 

38. Boże, coś Polskę – opracowanie 20 pieśni religijno-patriotycznych na chór mieszany i organy, 1994

Total time – 52` 18``
Edition – Hejnał, Płock 1994
Recording  - CD Veriton 1994
 

39. Bogurodzica –opracowanie 9 pieśni maryjnych na chór i orkiestrę, 1999

Total time – 29`45``
Recording – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, „Złota kolekcja” CD
Partytura i głosy – Zespół „Śląsk”
Partytura – Wydawnictwo  Pani Twardowska
 

40. 4 Pieśni religijne na chór i orkiestrę, oprac.  dla  Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, 1999

Total time - 9` 40``
Partytura i głosy – Zespół „Mazowsze”
Partytura i głosy – Zespół „Śląsk”


41. 2 Pieśni religijne – ( Bóg  jest miłością, Hymn Maryjny) na głos i organy, słowa bp Józef Zawitkowski, 1999

      Edition – Tygodnik „Niedziela”, 18.05. 1999
 

42. Wo carstwii Twojem na chór mieszany i 4 puzony, tekst prawosławny / for mixed choir and 4 trombones, ortodox text – 2000

Total time – 5`


43.  3 Pieśni religijne  (Chwalcie łąki, Pod Twą obronę, Bóg jest miłością) na chór i orkiestrę dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 2000

Total time – 7` 20``
Partytura i głosy – zespół „Śląsk”
Partytura – Wydawnictwo Pani Twardowska


44. Na Wójtowej roli na bas, chór mieszany i orkiestrę, tekst ludowy, oprac. dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, 2000

Total time – 3`
Partytura i głosy – Zespół „Śląsk”
Partytura – Wydawnictwo Pani Twardowska


45. Jezu, ufam Tobie – pieśni do  Miłosierdzia Bożego na solistów, chór mieszany i orkiestrę: 1.Okaż mi, Boże, 2.Witaj, Miłosierny Jezu, 3. O krwi najdroższa, 4. Pieśń do Matki Boskiej ostrobramskiej, 5.  Bądź uwielbiony Miłosierny Boże , 6. O, Hostio Święta, 7. Dziękujemy Panu, 8. Królu w koronie z ciernia, 9. O, Miłosierdzie w Bogu Stworzycielu,  10. Miłosierdzie Boże, 11.  O, krwi najdroższa, 12.  Uwielbiaj duszo moja, 13.  Bądź uwielbiony, Panie, 14.   O, miłosierdzia, miłosierdzia, Panie, 15.  O, Panie Jezu, w Twoim obrazie, 16.  Miłosierdzie Pańskie na wieki, 17.  Chwalcie Pana, 18. Dziś Jezus zamieszkał, 19. Zawierzenie  papieskie, 20. Jezu, ufam Tobie, tekst św. Faustyna, biblijny, tradycyjny /  for soloists, mixed choir and orchestra, text by św. Faustyna, biblijny, tradycyjny – 2002

Total time – 45`
Recording –  Soliści, Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, dyr. Bolesław Szulia, Caritas Ordynariatu Polowego WP, CD 2002.
Edition – partytura i głosy Wydawnictwo Pani Twardowska
 

46. Wśród nocnej ciszy – opr. 12 kolęd na głos i fortepian, 2004

Total time – 23`
Edition – PWM 2004


47. Bóg się rodzi – opr. 10 kolęd na głos i fortepian, 2004

Total time – 20` 10``
Partytura  - Wydawnictwo Pani Twardowska


48. Regina Coeli na głos i organy, tekst łaciński / for voice and organ,  latin  text  - 2006

Total time - 4` 05``
Partytura  - Wydawnictwo Pani Twardowska
 

49. Kołysanka warmińska  na sopran  i fortepian, słowa Maria Zientara - Malewska /  Lullaby Warmia for soprano and piano, text by Maria Zientara – Malewska - 2007

Total time – 2` 37``


50. Wokaliza na sopran i fortepian  (organy) / Vocalise  for soprano and piano (organ) - 2007

Total time – 2` 20``
 

51. Berceuse – Vocalise  na  sopran (mezzosopran) i fortepian / for soprano (mezzo soprano) and piano - 2007

Total time - 2` 37``


52. Patrz morze na sopran, flet i orkiestrę smyczkową, tekst Zbigniew Herbert / See the sea for soprano, flute and string orchestra, text Zbigniew Herbert – 2008

Total time- 4` 34``
Edition – partytura i wyciąg fortepianowy Wydawnictwo Pani Twardowska
Istnieje wersja na sopran i fortepian, 2010


53. Ave Maria na głos i organy (fortepian) , tekst łaciński / for voice and organ (piano), latin text – 2008

Total time – 4` 05``|
 

54. Exegi Monumentum  - na sopran, bas-baryton, chór i orkiestrę, słowa - Quintus Horatius Flaccus, 2008

Total time – 25` 49``
Recording – Anna Mikołajczyk – sopran, Jarosław Bręk – bas –baryton, orkiestra międzynarodowa, dyr. Marcin Nałęcz - Niesiołowski, IX Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich, Poznań 2009;
Małgorzata Rodek –sopran, Jarosław Bręk – bas –baryton, Orkiestra Filharmonii Lubelskiej, międzynarodowe chóry  Gruzji, Ukrainy i Polski – pod dyr. Urszuli Bobryk , Lublin 2017. Film – System, Grzegorz Czerniak


55. Patrz, morze  na sopran i fortepian,  tekst Zbigniew Herbert / See the Sea for soprano and piano, text Zbigniew Herbert – 2009

Total time - 4` 34``
 

56. Maryjanna z  Gołonoga  - na chór męski i fortepian, sł. Mirosław Łebkowski, Stanisław Werner, 2010

Total time – 2`
Edition – Towarzystwo Śpiewacze „Lira”, 2011
 

57. Grunwald – cantata na bas -  baryton i orkiestrę symfoniczną, tekst: Jan Węcowski, 2010

Total time – 16` 55``
Recording – DUX 0731 : Jarosław Bręk- bas-baryton, Orkiestra Filharmonii Warmińsko- Mazurskiej, dyr. Janusz Przybylski, Zamek w Nidzicy 2010


58. Salve Regina na sopran i organy, tekst łaciński / for soprano and organ, latin text -  2011

   Total time – 3` 27``