Romuald Twardowski

Początki

Początki nauki gry na skrzypcach, Wilno
Komunia święta, Wilno
Studia w Konserwatorium w Wilnie, na zdjęciu m.in. z Dymitrem Szostakowiczem, Wilno
Gimnazjum w  Wilnie, R. Twardowski, w drugim rzędzie 3 od prawej.