Romuald Twardowski

Prywatne

Kompozytor wśród kwitnącego  krzewu, 2016 r.
Z Bolesławem Szulią, dyrygentem i przyjacielem, 2016 r.
Z żoną Alicją, na koncercie, 2015 r.
Przy organach w katedrze  wileńskiej, 1992 r.
Z kolegą,  dyrygentem  Bogdanem Olędzkim, 2013 r.
Z dyrygentem i przyjacielem Marcinem Mazurem oraz Krzysztofem Dziermą
(serial u Pana Boga w ogródku), 2010 r.
Syn kompozytora, Adam Twardowski w Wilnie, 2016 r.