Romuald Twardowski

1999 r. – Koncert chóralny (różne zespoły chóralne) z okazji  wręczenia Nagrody na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Tours za utwór chóralny Alleluja .

2007 r. – Koncert kameralny z okazji wręczenia Nagrody Amerykańskiej Fundacji im. Ignacego  Jana  Paderewskiego  za wybitne osiągnięcia artystyczne; siedziba Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, Warszawa.

2012 r. – Koncert z okazji nadania imienia Romualda Twardowskiego Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Puławach.

26.09.2015 r. –  Koncert autorski; Kościół św. Katarzyny w Gdańsku. Wykonawca: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis; dyrygent Jan łukaszewski.

22.03.2016 r. – VII Monograficzny Konkurs poświęcony życiu i twórczości Romualda Twardowskiego; Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. R. Twardowskiego w Puławach, Wydawnictwo Pani Twardowska- Warszawa.

06.10.2016 r. – Wręczenie  Nagrody im. J. Kurczewskiego; Poznań Aula Pilitechniki; Chór Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej, dyrygent: Danuta Wojnowska; poznański Chór Chłopięcy, dyrygent Jacek Sykulski.

25.11.2016 r. –  Koncert Orkiestry Amadeus; Studio S-1 im. W. Lutosławskiego, Warszawa, wyk. Koncertu skrzypcowego, Jarosław Żołnierczyk, skrzypce, dyrygent: Agnieszka Duczmal.

25.04.2017 r. – I Ogólnopolski Konkurs  Instrumentalny im. R. Twardowskiego w Puławach.

13.05.2017 r. – Koncert symfoniczny; Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Chóry z Włoch, Niemiec, Ukrainy i Polski, dyrygent: Urszula Bobryk,  oratorium Exegi Monumentum.

20.09.2017 r. – Koncert skrzypcowy, Filharmonia Pomorska im. J. I. Paderewskiego w Bydgoszczy.

29.09. 2017 r. – Melodie Chasydów, Fantazja  hiszpańska, Capriccio in blue; Nowy York, USA;wyk. Kinga Augustyn – skrzypce, David Oei – fortepian.

01.10.2017 r. – Trzy tańce w dawnym stylu (prawykonanie); Orkiestra Amadeus, Poznań, dyrygent :Agnieszka Duczmal.

21.10.2017 r. – Koncert laureatów  I Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentalnego im. R. Twardowskiego; Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, org. Wydawnictwo Pani Twardowska, Warszawa – wystąpili  m.in.: Zuzanna Budzyńska,  Marta Gębska, Józio Domżał, Julek Gilewski, Nikodem Witkowski, Piotr Musiatowicz; prawykonanie Tańców polskich na fortepian na 4 ręce.

01.11.2017 r. –  Linden Street Camden, NJ, 08102 United States, Kinga Augustyn – skrzypce,  Program: Romuald Twardowski (b. 1930) Niggunim Melodies of the Hasidim (1991), Romuald Twardowski Spanish Fantasy (1985), Romuald Twardowski Capriccio in Blue (George Gershwin in memoriam) (1979), Karol Szymanowski Mythes, Op. 30 "Arethusa's Fountain (1915). Pianist TBA.

13. 05. 2017 –  Exegi monumentum na  solistów, chó i orkiestrę, tekst – Horacy, wyk.  Filharmonia Lubelska im. H. Wieniawskiego, w ramach III Festiwalu Miast Partnerskich Lublina, udział wzięli : Małgorzata Rodek - sporan, Jarosław Bręk - bas, Urszula Bobryk - dyrygent; chóry: Chór Associazione Filharmonica Santa Cecilia z Agrigento (Włochy), Chór mieszany „Gaudeamus” Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki z Drohobycza (Ukraina), Chór „Tonfarbe” z Münster (Niemcy), Abchaski Chór Państwowy im. Gurama Kurashviliego z  Tbilisi, Chór Akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej im. Jadwigi Czerwińskiej (Lublin). Dyrygowała Urszula Bobryk.

13.12. 2015 r.   Trzy sonety do Don Kichota;Tomasz Konieczny – baryton, Lech Napierała – fortepian, Katowice


09.12.2017 r. Melodie kurpiowskie na smyczki – prawykonanie,Filharmonia Kameralna w Łomży , Jan Miłosz Zarzycki – dyrygent

19-23. 12. 2017   Nigunim –Melodie  chasydów,  Fantazja  hiszpańska, Capriccio In blue – na skrzypce i orkiestrę, Serenada na smyczki – nagranie na płytę dla firmy NAXOS
Kinga Augustyn – skrzypce, Mariusz Smolij – dyrygent, Toruńska Orkiestra Kameralna.
 
16-18. 11. 2018 – Ciemna nocka, Alleluja, Ave Maria, Regina Coeli – XIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny Varsovia Cantat
 
18. 11. 2018 – Koncert wiejski na chór a cappella – Chór Filharmonii  im. A. Rubinsteina w Łodzi, dyr. Jan Łukaszewski