Romuald Twardowski

1999 r. – Koncert chóralny (różne zespoły chóralne) z okazji  wręczenia Nagrody na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Tours za utwór chóralny Alleluja .

2007 r. – Koncert kameralny z okazji wręczenia Nagrody Amerykańskiej Fundacji im. Ignacego  Jana  Paderewskiego  za wybitne osiągnięcia artystyczne; siedziba Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, Warszawa.

2012 r. – Koncert z okazji nadania imienia Romualda Twardowskiego Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Puławach.

26.09.2015 r. –  Koncert autorski; Kościół św. Katarzyny w Gdańsku. Wykonawca: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis; dyrygent Jan łukaszewski.

22.03.2016 r. – VII Monograficzny Konkurs poświęcony życiu i twórczości Romualda Twardowskiego; Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. R. Twardowskiego w Puławach, Wydawnictwo Pani Twardowska- Warszawa.

06.10.2016 r. – Wręczenie  Nagrody im. J. Kurczewskiego; Poznań Aula Pilitechniki; Chór Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej, dyrygent: Danuta Wojnowska; poznański Chór Chłopięcy, dyrygent Jacek Sykulski.

25.11.2016 r. –  Koncert Orkiestry Amadeus; Studio S-1 im. W. Lutosławskiego, Warszawa, wyk. Koncertu skrzypcowego, Jarosław Żołnierczyk, skrzypce, dyrygent: Agnieszka Duczmal.

25.04.2017 r. – I Ogólnopolski Konkurs  Instrumentalny im. R. Twardowskiego w Puławach.

13.05.2017 r. – Koncert symfoniczny; Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Chóry z Włoch, Niemiec, Ukrainy i Polski, dyrygent: Urszula Bobryk,  oratorium Exegi Monumentum.

20.09.2017 r. – Koncert skrzypcowy, Filharmonia Pomorska im. J. I. Paderewskiego w Bydgoszczy.

29.09. 2017 r. – Melodie Chasydów, Fantazja  hiszpańska, Capriccio in blue; Nowy York, USA;wyk. Kinga Augustyn – skrzypce, David Oei – fortepian.

01.10.2017 r. – Trzy tańce w dawnym stylu (prawykonanie); Orkiestra Amadeus, Poznań, dyrygent :Agnieszka Duczmal.

21.10.2017 r. – Koncert laureatów  I Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentalnego im. R. Twardowskiego; Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, org. Wydawnictwo Pani Twardowska, Warszawa – wystąpili  m.in.: Zuzanna Budzyńska,  Marta Gębska, Józio Domżał, Julek Gilewski, Nikodem Witkowski, Piotr Musiatowicz; prawykonanie Tańców polskich na fortepian na 4 ręce.

01.11.2017 r. –  Linden Street Camden, NJ, 08102 United States, Kinga Augustyn – skrzypce,  Program: Romuald Twardowski (b. 1930) Niggunim Melodies of the Hasidim (1991), Romuald Twardowski Spanish Fantasy (1985), Romuald Twardowski Capriccio in Blue (George Gershwin in memoriam) (1979), Karol Szymanowski Mythes, Op. 30 "Arethusa's Fountain (1915). Pianist TBA.