Romuald Twardowski

Wydarzenia artystyczne

Z kompozytorem S. Czarneckim podczas jubileuszu 85-lecia R.
Twardowskiego, 2015 r.
Koncert jubileuszowy : 85-lecie kompozytora. Od lewej:A. Twardowska,
Prezes PWM Adam Radzikowski, R. Twardowski, Dyrektor PWM Daniel Cich, 2015 r.
Nadanie imienia R. Twardowskiego PSM I st. w Puławach, 2012 r.
Tablica - Patron PSM I st. w Puławach, 2012
Koncert towarzyszący nadaniu imienia R.Twardowskiego PSM I st. w Puławach, 2012 r.
Wykonanie muzyki cerkiewnej R. Twardowskiego podczas Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej
Ze śpiewaczką Dorotą Całek, po koncercie w Radzyniu Podl.,2014 r.
Koncert  i spotkanie autorskie w Towarzystwie Muzycznym im.
K. Lipińskiego w Radzyniu Podl.,
2014 r.
Po wykonaniu w Filharmonii Lubelskiej "Exegi Monumentum", 2017 r.
Tablica pamiątkowa z okazji 5-lecie nadania imienia R.Twardowskiego
PSM I st. w Puławach, 2017 r.
Z Julianem  Gilewskim, młodym wykonawcą muzyki R.Twardowskiego, 2016 r.
Ze skrzypkiem, prof. Andrzejem Gębskim po jednym z koncertów, 2015 r.
Z  dyrygentką Agnieszką Duczmal, skrzypkiem Jarosławem
Żołnierczykiem i żoną Alicją po koncercie  w Studiu S-1, 2016 r.
Promocja książki R. Twardowskiego "Wilno, moje miasto", 2016 r.
Tort  ufundowany przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne z okazji 85 rocznicy urodzin kompozytora, 2015 r.
 Z reżyserką  sztuk teatralnych i muzycznych, Natalią Babińską, 2017 r.